020 – 67 57 888 Bereikbaar: Ma - vrij: 9.00 - 12.30 uur. Of bel de Spoedtandarts 020-555 8282 info@RH12.nl

Afspraken
Wanneer u een afspraak maakt, zullen we uw persoonlijke gezondheid en daarmee de risico-inventarisatie telefonisch met u bespreken (Triage).

Bestaande afspraken
Reeds geplande afspraken vanaf 22 april gaan door.
Mogelijk verplaatsen we het tijdstip van de afspraak om agenda-technische redenen.
Houd hiervoor uw e-mail in de gaten.

Wanneer afzeggen / geen afspraak maken?

 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38 °C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad, terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine, vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld) ?
 • Bent u op vakantie geweest in een land met code oranje?
  Meld dit voor uw en onze veiligheid.
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Verzoeken

 1. Kom niet te vroeg en kom alleen – kinderen met maximaal 1 ouder of begeleider
 2. Preventief handen wassen kan niet op ons toilet, er is handalcohol in de praktijk voor handhygiëne
 3. Gebruik toilet alleen voor toiletgang
 4. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut de mond laten spoelen
 5. Raak zo min mogelijk uw gezicht , mobiele telefoon, interieur aan
 6. Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk

We hebben voldoende beschermingsmiddelen en aanvullende hygiënemaatregelen genomen en houden ons zoals altijd aan de Richtlijn Infectiepreventie.

Op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengen wij een toeslag van 4,26 per patiënt in rekening voor de extra inkoopkosten die wij hebben in verband met het SARS-CoV-2 virus. Voor kinderen tot 18 jaar wordt deze toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Team Tandartsenpraktijk RH12
Véronique Gerardu, Emile Fennet, Roos de Lange, Tandartsen